Czy opłaca się wziąć samochód w leasing?

Czy opłaca się wziąć samochód w leasing?
Czym faktycznie jest leasing? Słowo to pochodzi od angielskiej nazwie “lease”, co w szczegółowym tłumaczeniu oznacza “wydzierżawić” bądź “wynająć”. Samo słowo jest już definicją leasingu. Jest to nic innego udostępnianie przez jedną stronę pewnego przedmiotu, np. auta drugiej stronie, na określony czas w zamian za płacone w części należności, tzw.