Masz spółkę i zastanawiasz jak ją można wycenić? Rzeczywiście są trzy metody, aby to zrobić, poznaj je i podejmij decyzje, jaki sposób będzie dla ciebie najbardziej właściwy. Wycena wartości spółki to trzy różnorodne podejścia. Zacznijmy od metody dochodowej.

rozmowa biznesowa

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Przy zastosowaniu tego podejścia wartość rynkowa kapitałów własnych jest ustalana na podstawie wartości obecnej przyszłych przepływów finansowych, które generowane są przez spółkę przy zdefiniowaniu, iż bez przerwy przeprowadzane będą działalności operacyjne.

Jak sądzisz? Czy ten wątek jest interesujący? Jeśli tak, to w odniesieniu do przedstawianego zagadnienia poznaj szczegóły (http://inoffice.pl/biura-serwisowane/) tu.

Podstawą przeprowadzenia tej wyceny jest próg na czas trzy do pięciu lat.

Następna to metoda porównawcza. W tej sytuacji wartość rynkowa własnych kapitałów Spółki określana jest na podstawie porównania wycenianego podmiotu z innymi podmiotami rynku publicznego o identycznym profilu. Wycenę przeprowadza się na podstawie wskaźników różnego rodzaju jak P/E co oznacza wartość/zysk netto, P/BV – tzn. cena do wartości księgowej oraz P/S tzn. cena do przychodów netto ze sprzedaży. Te wskaźniki oddają w sposób zintegrowany jednocześnie: przeszłe zyski netto, wzrost sprzedaży, wzrost zysku, stabilność przeszłych zysków, siłę finansową firmy, jakość kadry zarządzającej czy kondycję i perspektywy określonej gałęzi przemysłu, w jakiej działa firma, jej pozycje konkurencyjną itp.. Wskaźniki rynkowe są jednymi z najczęściej używanych narzędzi inwestycyjnych przez inwestorów finansowych. Ostatnim sposobem jest tak zwana metoda bilansowa, co znaczy wycenę aktywów netto. To oznacza, że wartość określa się na podstawie majątku, ale pomniejszonego o sumę zobowiązań, które ciążą na przedsiębiorstwie.

biznes i Internet

Autor: Steve wilson
Źródło: http://www.flickr.com
Taka wartość może być uaktualniona o aktualna wartość rynkową składników aktywów oraz pasywów, które potrzebują korekty. Korektę należy wykonać sugerując się stosownymi dokumentami z szacunków wartości konkretnych składników aktywów i pasywów dostarczonych przez Spółkę. Jak więc widzimy, to jaką metodę wybierzemy zależy od wielu wskaźników. Z pewnością przed podjęciem tej decyzji należy skrupulatnie wszystko sprawdzić, żeby osiągnąć jak najbardziej realną i korzystną wycenę spółki. W innym wypadku możemy być niezadowoleni, a poszukiwanie przyczyny po fakcie może nic nie dać. Pamiętajmy więc, aby z rozwagą zabrać się do tego zagadnienia. Źródło: rzeczoznawcy majątkowi KGDM.
admin
admin@artefakt.pl