Liczba mieszkańców Szczecina nieustannie się pomniejsza. Takie wnioski można wyciągnąć z ewidencji mieszkańców zameldowanych na stałe. Są dwa podstawowe uzasadnienia takiej sytuacji. Pierwszy , z nich to starzenie się ludności, druga zaś to ucieczka do innych miast. Ta druga przyczyna jest ogromnym dylematem lokalnych władz. Jaka jest przyczyna takiej sytuacji? Czy można temu zaradzić?

szczecin - pomnik

Autor: a.fiedler
Źródło: http://www.flickr.com
Znaczącymi powodami takiego stanu rzeczy są: brak pracy na lokalnym rynku, brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, jak również mały popyt. Dlatego pośrednio regularne wpływy do budżetu są niewystarczające, a kapitał ludzki nie daje perspektyw na poprawę sytuacji.

Fascynuje Cię ten temat? To odsyłam do źródła, ponieważ odkryjesz tam mnóstwo fascynujących treści w tej dziedzinie.

W takich sytuacjach zarząd zleca przygotowanie rozbudowanych badań społeczno-gospodarczych pomocnych w budzeniu do życia całkiem nowych inklinacji, które nadają kierunek i rozpędzają rozwój lokalnej gospodarki. Dokładnie to wydarzyło się w Szczecinie.

Rzecz pod tytułem oferty pracy szczecin na egospodarka.pl jest niezbędna do napędzenia przemian i zatrzymania społeczności w mieście. Statystyki mówią jednoznacznie. Według informacji podawanych przez Work Service S.A.

Ekscytujący artykuł? Jeżeli tak myślisz, wcześniejsza strona (http://www.najubezpieczenia.pl/) również stanowi cenne źródło informacji, które odnosi się do tej kwestii.

na 2014 rok perspektywy rozwoju gospodarczego są obiecujące zarówno dla Polski, jak i Unii Europejskiej. Bezrobocie będzie malało, powstaną nowe miejsca pracy, a płace odrobinę wzrosną.

szczecin

Autor: Lovepro
Źródło: http://www.flickr.com

Władzom Szczecina niezmiernie zależy na polepszeniu obecnej sytuacji, przyciągnięciu ludności a także na lokalnym rozwoju gospodarczym.

Ponadto stworzono portal internetowy, który ma za zadanie zachęcić przedsiębiorców do zainwestowania w Szczecinie. Zamieszczono w nim informacje o lokalnej gospodarce, uwarunkowaniach naturalnych, opinie inwestorów, którzy funkcjonują na lokalnym rynku, informacje o uwarunkowaniach lokalizacyjnych i komunikacyjnych, atuty oraz atrakcje, a także niezwykle istotną strategię rozwoju miasta do roku 2025.

Strategia rozwoju Szczecina 2025, to bardzo ważny dokument. Do sporządzenia jej posłużyło mnóstwo analiz i badań. Opracowana strategia znakomicie wykorzystuje mocne strony i szanse wynikające z analizy SWOT, a zasadnicze kierunki zmian dotykają rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli obszarów, które wymagają natychmiastowego ratunku.

admin
admin@artefakt.pl