Definicja środków trwałych, która definiowana jest w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, mówi, że środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe, zrównane z nimi, o określonym okresie ekonomicznej użyteczności bardziej długim niż rok.

ewidencja wyposażenia program

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com
Powinny być zdalne do wykorzystania, stosowanie na potrzeby jednostki. Jeżeli tego typu różne warunki będą spełnione, to będzie oznaczać, iż konkretny składnik majątku jest uznawany za trwały ośrodek.
Jeśli więc chodzi o tego typu środki trwałe ewidencja jest używana w wielu firmach. Niezbędne też jest to, iż w ustawie o rachunkowości nie zdefiniowano, ile musi wynosić wartość składnika majątkowego, by stanowił on środek trwały.
Oznacza to najzwyczajniej w świecie, iż dla celów rachunkowych również składniki majątkowe o niedużej wartości, co znaczy, że mogą być to kalkulatory, także mogą być wprowadzone do ewidencji trwałych środków, wiadomo jednak jak spełniają wspomniane wcześniej kryteria. Jak zaś mowa o podatku dochodowym, to ustawodawca udzielił zgody na to, ażeby od składników majątku, których początkowa wartość nie jest bardziej duża niż trzy i pół tysiąca złotych nie robić odpisów amortyzacyjnych.
W tego typu sytuacji wydatki poniesione na ich nabycie to koszt zyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Bierze się to z danych przepisów prawnych.

To wszystko może wydawać się zawiłe, ale całe szczęście można sobie z tym poradzić korzystając z określonej pomocy. Z takiego powodu jak ewidencja wyposażenia program, jaki jest przeznaczony do tego celu mocno to ułatwia. Najlepiej o nim pamiętać, gdy przyjdzie nam rozliczać środki trwałe.
admin
admin@artefakt.pl