Obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy pozwalają obywatelom poszczególnych krajów członkowskich na m.in. założenie własnej działalności gospodarczej na obszarze każdego państwa, które leży na jej terenie.

Oprogramowanie Digital Signage

Autor: NEC Display Solutions
Źródło: NEC Display Solutions
Dzięki temu nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby Polak założył ją przykładowo w Niemczech.
Dla przykładu osoby fizyczne mogłyby otworzyć jednoosobową działalność (która w Niemczech nazywa się Gewerbe), a funkcjonujący już przedsiębiorcy mogliby otworzyć oddział swej spółki. Jeśli chcielibyśmy prowadzić swą działalność w Niemczech, najpierw należy wybrać jej formę prawną. Może to być między innymi samodzielny oddział, działalność na własny rachunek czy też spółka jawna albo cywilna. W wypadku rejestracji działalności na własny rachunek, niezwykle ważne jest upewnienie się, czy na jej prowadzenie nie jest potrzebna szczególna koncesja. Są one wymagane w przypadku między innymi transportu, ubezpieczeń czy handlu bronią. Każda osoba, która chce prowadzić w tym kraju własną działalność, powinna zameldować się w urzędzie meldunkowym w swym miejscu zamieszkania. Mając dowód zameldowania oraz dowód na zarejestrowanie działalności, można by otrzymać zezwolenie na pobyt.
działalność w niemczech

Autor: www.projektoskop.pl
Źródło: www.projektoskop.pl
Każda spółka prowadzona na terenie Niemiec, musi być też zarejestrowana w urzędzie ds gospodarczych, który jest właściwy dla jej siedziby.

Zazwyczaj o sprawach, które nam mogą się spodobać dowiedzieliśmy się na podstawie recenzji. Może w taki sposób będzie w tej sytuacji, ponieważ zapraszam do lektury (https://www.youtube.com/watch?v=XhIQa7GQUmI) pokrewnego artykułu.

Trzeba tam złożyć m.in. takie dokumenty jak: dowód zameldowania, wypełniony druk z opisanym zakresem działalności, umowy kupna albo dzierżawy nieruchomości używanej jako siedziba działalności.

Potem wspomniany urząd do spraw gospodarczych wysyła informację do US. W wypadku jednoosobowej działalności, w Niemczech obowiązująca jest zasada odpowiedzialności osobistej.

Nie nie jesteś pewien, czy ten artykuł jest tym, czego poszukujesz? Odpowiedź to: tak – gdyż te przydatne informacje zawierają przydatne dane. Kliknij tu oraz przekonaj się sam.

Oznacza to, że właściciel firmy mógłby odpowiadać nawet swoim mieniem.

admin
admin@artefakt.pl