Czym de facto jest leasing? Słowo to pochodzi od angielskiej nazwie “lease”, co w dosłownym tłumaczeniu wyraża “wydzierżawić” bądź “wynająć”. Samo słowo jest już definicją leasingu. Jest to właśnie udostępnianie przez jedną stronę pewnego przedmiotu, np. auta drugiej stronie, na wyznaczony czas w zamian za płacone w ratach opłaty, tzw.

opłaty leasingowe. Wysokość należności reguluje umowa leasingowa. W świetle regulacji prawnych
właścicielem dalej pozostaje leasingodawca, a leasingobiorca jest tylko jego użytkownikiem. W leasing można brać różne dobra ruchome, zarówno nowe, jak i używane. Mogą to być obok aut inne środki komunikacji, maszyny, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny itp., a także lokalne (wraz z działkami, budynkami lub zakładami produkcyjnymi. Najczęściej jednak dotyczy on odnosi się do samochodów, przy czym mogą to być także osobówki, samochody ciężarowe, samochody dostawcze, naczepy, autobusy oraz pojazdy specjalistyczne.
Mimo, że decyzja o wzięciu samochodu w oparciu o umowę leasingową jest związana z spłatą rat oraz dodatkowymi kosztami i opłatami, to w przeciwieństwie do kredytu nie skutkuje bankructwa firmy. Leasing stwarza lepsze w większości warunki niż kredyty dla firm. Wystarczy zrobić zestawienie w oparciu o np. kredyty dla firm Wrocław oraz leasing Wrocław i sprawdzić warunki jakie zapewniają. Kredyt jest jednak lepszym rozwiązaniem niż leasing dla osób prywatnych, które chcą dokonać zakupu samochodu. Sama usługa leasingu została dostosowana do biznesmenów, którzy potrzebują samochodów do funkcjonowania firmy oraz aby mogła ona generować zyski. Wzięcie auta w leasing pozwala im narażania się na straty wypożyczyć samochód foliograf oklejanie samochodów z góry ustalonych regułach. Warto wskazać, iż prowadzący salony samochodowe udostępniające samochody w leasing, zwiększają ich wartość, często nawet o kilkanaście procent, co skutkuje ogromnymi zyskami. Umowa leasingowa jest z tego punktu widzenia zarówno dla biorącego auto w leasing jak i oddającego auto w leasing, który zyskuje więcej niż podczas zwykłejregularnej sprzedaży samochodu.
kredyty dla firm Wrocław

Autor: 111 Emergency

Wzrost popularności leasingu jest obserwowany od lat, jest to w końcu rozwiązanie dla firm, które nie uzyskały kredytu.

Dostępne są dwa rodzaje leasingu: operacyjny oraz finansowy, jednakże to ten drugi cieszy się większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Charakteryzuje się krótszym okresem trwania umowy niż wynosi okres gospodarczej używalności przedmiotu. Ten typ leasingu jest opłacalny dla biorącego samochód w leasing, któremu zależy na jak najmniejszym angażowaniu środków finansowych przy podpisywaniu umowy.
admin
admin@artefakt.pl