Klient, który wybiera sprzedawcę paliwa gazowego, zawiera z nim całościową umowę, która obejmuje handel oraz transport tego typu paliwa do obiektu Odbiorcy.
Zawarcie kompleksowej umowy na dostarczanie paliwa gazowego gwarantuje Klientowi, że uruchomione zostało transportowanie paliwa gazowego w chwili, gdy została zakończona realizacja inwestycji przyłączenia do gazowej sieci przez Polską Spółkę Gazownictwa i po ukończeniu przebudowy instalacji gazowej.

Gdy będzie otrzymane zawiadomienie o ukończeniu realizacji i gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa na uruchomienie udostępniania paliwa gazowego, petent musi przyjść do wybranego przez swoją osobę sprzedawcy, z jakim zawartą posiada kompleksową umowę. Informuje go o tym, że chciałby zacząć korzystanie z paliwa gazowego. Wymogiem uruchomienia tego typu usługi jak sprzedaż paliwa gazowego jest wykonanie przez klienta gazowej instalacji, która zgodna jest z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego.

Jeśli po przestudiowaniu publikowanego tekstu będziesz chciał poszerzyć dane na omawiany wątek, to pomocne omówienie bardzo Ci może pomóc – kliknij i zobacz!

Warunkiem również jest zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia jej paliwem gazowym i wniesienie należności za przyłącze.

sprzedaż paliwa gazowego

Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com
Zgłoszenie, że gazowa instalacja jest gotowa do napełnienia paliwem gazowym można by złożyć osobiście albo listownie we właściwej jednostce Polskiej Spółki Gazownictwa. Gdy Klient dostarczy zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia gazowym paliwem ma miejsce montaż układu pomiarowego, wypełnienie instalacji paliwem gazowym oraz uruchomienie usługi na transport paliwa gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa. Kiedy montowany jest układ pomiarowy jest wymagana obecność pełnoletniej osoby w celu potwierdzenia podpisem tego, że uruchomiono dostawę paliwa gazowego.

Od tej chwili Klient korzystać mógłby z paliwa gazowego zgodnie z umową całościową zawartą uprzednio. Wymogiem uruchomienia umowy na transport paliwa gazowego jest też przygotowanie zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia gazowym paliwem.
admin
admin@artefakt.pl