Perspektywy rozwojowe Szczecina

Ilość mieszkańców Szczecina ciągle się pomniejsza. Takie wnioski płyną z administracyjnej wykazu osób zameldowanych na stałe. Są dwa podstawowe powody takiego stanu. Pierwszy to starzenie się społeczeństwa, druga zaś to ucieczka do innych miejscowości. Ta druga przyczyna jest wielkim utrapieniem władz Szczecina. Dlaczego tak się dzieje? Czy da się temu zapobiec?